فرم ثبت نتایج پژوهش های سلامت کشور

پژوهشگر گرامی این فرم ملاک تسویه حساب و پایان طرح/پایان نامه می باشد خواهشمند است با دقت کامل تکمیل نمایید.
 • 0
 • مجری طرح*نام و نام خانوادگی
  1
 • کد طرح*در صورت موجود بودن
  2
 • عنوان طرح*عنوان مصوب
  3
 • نشانه اینترنتی*مقاله منتج از طرح
  4
 • تاریخ*پایان طرح
  5
 • اطلاعات خبری
  6
 • کلمات اتگلیسی شناخته شده به زبان فارسی نوشته شود
  منظور از عنوان خبری ، یک جمله که بیانگر طرح و هدف از اجرای طرح می باشد.
  7
 • عنوان خبری*
  8
 • خلاصه طرح(حداکثر 10خط)*شامل مقدمه کوتاه ، نام روشهای آماری مورد استفاده ، نتیجه گیری و پیشنهادات
  9
 • کلیدواژه*حداقل 6 کلمه
  10