دانشجوی پژوهشگر برجسته در سه ماهه سوم سال۱۳۹۹ معرفی شد...

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۰ کد : ۳۸۲۲ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۵۰

                                               

             پیرو فراخوان ارسال شده به دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه و به استناد دستورالعمل شماره16/586/ژ مورخ1399/09/12و عطف به نامه شماره 703/1231 مورخ1399/12/26 معاونت محترم تحقیقات وزارت بهداشت،درخصوص معرفی دانشجو پژوهشگر برجسته موضوع بند(ک)، آقای **محمــــدامیـــن حیــــــــدری** دانشجوی کارشناسی پرستاری این دانشگاه، با معدل کل 16/22 و کسب امتیاز59/80، به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته شد.

 

کلید واژه ها: دانشجوی پژوهشگر برجسته دانشگاه


نظر شما :