حوزه فعالیت کمیته تحقیقات

1 طرحهای پژوهشی
2 برگزاری کارگاهها
3 کنگره های داخلی و خارجی
4 تورهای تحقیقاتی
5 مجله دانشجویی اوشیدا
آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۹۹۰