معرفی کمیته اخلاق

معرفی

به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی در انجام پژوهشهای پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه های شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی، کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل تشکیل می گردد.

اهداف

 

1- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک ، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی- درمانی

 2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

3-حفظ حقوق آزمودنی،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

4- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی که ممکن است توسط محققین در داخل کشور به اجرا درآید.

  5- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی در برنامه ای تحقیقاتی

 

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۸۶۲