• ۱ ((تک مــرحله ای))

فــــــرم - ((تک مــرحله ای))

ثبـت نام غیرحضوری(مجازی) دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشــگاه علوم پزشکی زابل
 • 0
 • نام*کامل ذکر شود
  1
 • نام خانوادگی*کامل ذکر شود
  2
 • نام پــدر*
  3
 • تاریخ تولد:*
  4
 • شمــاره مــلی*
  5
 • شماره دانشجویی*فقط عدد وارد کنید
  6
 • رشتـــه تحصیــلی*(مطابق با کــد رشته قبولی)
  7
 • شمـــاره تمــاس*فقط عدد وارد کنید
  8
 • پســت الکتــرونیــکی:*(آدرس صحیح را وارد کنید)
  9
 • 10
 • زمینـــه علاقه مندی*(یکی یا بیشتر انتخاب کنید)
  شرکت در برنامه های اجرایی(برگزاری سمینار،کارگاه علمی یا مدرسه های علمی)
  شـرکت در طرح و فعلیت پژوهشی
  شرکت در ترجمه کتاب و متون علمی
  فعالیت در نشریات و مجـلات
  11
 • 12
 • مـــهارت هــا*(یکی یا بیشتر انتخاب کنید)
  مهارت زبان انگلیــی
  مهارت هایICDL
  توانایی کار با نــرم افزارSpss
  جستجوگر حــرفه ای در اینترنت
  مهارت برنامه نویسی تحت وب
  برنامه نویس Desktop،IOS،Android و APP
  طراحی نشریات و پوستر(کار با نرم افزارPHotoshap،Illustrator،Indesign)
  فیلمبــرداری،عــکاسی،خطاطی،طراحی و نقاشی
  ســایر
  13