نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل

تعداد بازدید:۱۶۷۱

مجری_طرح

وضعیت

عنوان_خبری

خلاصه_طرح

شیوا ابراهیمی

مصوب

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد مردان شهرستان زابل نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات انجام شد.

 از آنجا که آگاهی افراد در رابطه با غربالگری سرطان  پروستات باعث بهبود عملکرد انها میشود مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانش نگرشوعملکرد افراد برروی ۴۰۰ نفر ازمردان زابل انجام شد. داده ها با پرسشنامه جمع اوریو spss،chi squre وfisher تحلیل شد. نتیجه دانش کم نگرش وتمایل خوب و عملکرد ضعیف افراد رانشان داد.

فاروق مارندگانی

مصوب

عوارض واکسن در تیتر پایین آنتی بادی بیشتر است

قابلیت انتشار و واگیری بیماری سرخک بسیار شدید است اما در مناطقی از جهان که از پوشش واکسیناسیون بسیار بالایی برخوردار می باشند انتشار آندمیک بیماری متوقف شده است. در کشورهای توسعه یافته مرگ و میر و ابتلا به سرخک قبل از آغاز واکسیناسیون بر علیه بیماری به دلیل ارتقا تغذیه و مراقبت های بهدا

مهوش ابراهیمی

در حال اجر

گلوکز30درصد به عنوان یک داروی موثر ر درمان کولیک نوزادی میتواند استفاده شود

کولیک نوزادی یک بیماری که در 3 ماهه اول تولد بیشتر در نوزادان دیده میشود و علت مشخص برای ان مطرح نشده است و تاکنون درمان قطعی برای ان شناخته نشده است به همین دلیل بر ان شدیم که در این طرح به مقایسه اثر دو دارو گلوکز 30درصد و سایمتیکون که در درمان کولیک نوزادی استفاده میشوند بپردازیم

امید شرافت

پایان یافته

اثر اعتیاد به تریاک بر میزان بروز آریتمی های قلبی بعد از سکته حاد قلبی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب در بیمارستان امیرالمومنین زابل

هر چند همه بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی در معرض خطر آریتمی های قلبی و مرگ و میر ناشی از آن در ساعات اولیه بیماری می باشند، ولی این خطر در بیماران معتاد بیشتر بوده و اهمیت مراجعه سریع تر آنها به مراکز درمانی را در صورت بروز علائم حملات قلبی مورد تاکید قرار می دهد.

مهوش ابراهیمی

پایان یافته

گلوکز 30درصد با توجه به کاهش ساعات گریه در نوزادان میتواند به عنوان یک داروی موثر در درمان کولیک نوزادی استفاده شود

در این طرحح ما به مقایسه اثر درمانی گلوکز 30درصد وسایمتیکون در نوزادان مبتلا به کولیک نوزادی پرداختیم  و 72 نوزاد جامعه اماری مورد نظر بود که به صورت رندوم 36 نفر در گروه گلوکز30درصد و 36 نفر در گروه سایمتیکون قرار گرفتن و بعد از 28 روز درمان ساعات گریه در هر دو گروه به صورت معناداری کاهش یافت

علی صولتی

پایان یافته

بررسی رضایتمندی بیماران در طرح تحول نظام سلامت

جمع آموری شده و توسط spss مورد بررسی قرار گرفت.میزان رضایتمندی در حوزه های مختلف حاکی از رضایتمندی نسبی بیماران نسبت خدمات ارائه شده در این دو بیمارستان بود.با توجه بیشتر به بیماران میتوان رضایت بیشتری را جلب کرد

دکتر مصطفی حیدری مجد

پایان یافته

دارو رسانی هدفمند به سلولهای سرطانی بوسیله عامل هدف گیریک ننده جدید هیالورونیک اسید

در این مطالعه از نانوذرات مغناطیسی حاوی هیالورونیک اسید و داروی میتوکسانترون و هم چنین میسل پلیمری حاوی هیالورونیک اسید و میتوکسانترون به منظور هدف قرار دادن دو رده ی سلولی MCF-7 (CD44 رسپتور-) و  MDA-MB-231 (CD44 رسپتور+) استفاده شده است.

عباس ستوده

پایان یافته

ارتباط معناداری بین میزان شیوع بیماری سلیاک و ابتلا به تشنج اولیه وجود ندارد.

بیماری سلیاک یک اختلال ایمنی می باشد که دراثر مصرف گلوتن درافرادی که به این بیماری مستعد می باشند،بروز می کند.دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی انجام شد ۲۰۰نفر(۱۰۰نفرگروه کنترل و۱۰۰نفرگروه بیمار)شرکت داشتند.محدوده سنی ۸_۲ می باشد.مطالعه بااستفاده از امارتوصیفی و ازمون تی مستقل انجام شد.

دکتر مصطفی حیدری مجد

پایان یافته

استفاده از سیستم های میزبان-میهمان مغناطیسی در دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطانی

در این پروژه  دو داروی ضد سرطان متوترکسات و تاموکسیفن را بصورت های شیمیایی و فیزیکی به نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 متصل نمود¬یم. برای این منظور از سیکلودکسترین که توانایی بارگیری خوب ترکیبات هیدروفوب را دارد استفاده کردیم. سیکلودکسترین می تواند بوسیله حفره هیدروفوب خود داروی تاموکسیفن را در خود جای دهد

عباس ستوده

پایان یافته

میزان شیوع بیماری سلیاک ارتباطی با بیماری تشنج اولیه در فرد ندارد.

بیماری سلیاک یک اختلال ایمنی است که دراثرمصرف گلوتن درافرادی که به این بیماری مستعد می باشدبروز می کند.۲۰۰نفر(۱۰۰نفرگروه بیمارو۱۰۰نفرگروه کنترل).ازمون تی مستقل به وسلیه ی نرم افزار  spssنسخه ۱۶ وامارتوصیفی،اطلاعات سازگاری مبنی براثبات ارتباط بین بیماری سلیاک و تشنج اولیه یافت نشد

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷