اعضای کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۲۷۲۲

اعضای کمیته اخلاق دانشگاه به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه منصوب می گردند. 

1

آقای دکتر هادی میرزایی

رییس کمیته

2

خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی

دبیر کمیته (عضو اصلی)

3

آقای حبیب اله آذریان

حقوقدان

4

آقای حجت الاسلام والمسلمین باقری

روحانی عضو مشاور (عضو دائمی)

5

دکتر مهران حصارکی

متخصص اخلاق پزشکی

6

آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی (عضو مشاور دائمی)

7

آقای دکتر حسین شهدادی

پژوهشکر (عضو اصلی)

8

دکتر غلامرضا باقری

پژوهشگر (عضو اصلی)

9

دکتر کاوه تبریزیان

معاون آموزشی (عضو اصلی)

10

آقای حسن شیبک

نماینده جامعه علمی (عضو اصلی)

11

خیر انساء سرگزی فاتح کارشناس کمیته

 

اعضای کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

1

خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا

رییس

2

دکتر دکتر غلامرضا باقری

پژوهشگر

3

آقای دکتر غلامحسین میری

پژوهشگر

4

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین باقری

روحانی

5

آقای حسن شیبک

نماینده جامعه

6

آقای حبیب اله آذریان

حقوقدان

7

آقای علی خسروی

پژوهشگر

8

آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی (عضو مشاور دائمی)

9

خیر انساء سرگزی فاتح کارشناس کمیته

 

اعضای کارگروه کار با حیوانات آزمایشگاهی

1

دکتر کاوه تبریزیان

رئیس

2

خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا

دبیر

3

آقای حسن شیبک

نماینده جامعه

4

آقای جعفر شهرکی

پژوهشگر

5

آقای محمدرضا فیروزکوهی

پژوهشگر

6

آقای محمود هاشمزایی

مشاور

7

آقای علی سارانی

دامپزشک

8

خیر انساء سرگزی فاتح کارشناس کمیته

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲