اعضای کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۲۳۹۴

اعضای کمیته اخلاق دانشگاه به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه منصوب می گردند. 

1

آقای دکتر هادی میرزایی

رییس کمیته

2

خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی

دبیر کمیته

3

آقای علی مهرورز

حقوقدان

4

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین باقری

روحانی

5

دکتر مهران حصارکی

متخصص اخلاق پزشکی

6

جناب آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

7

جناب آقای محمدجواد- منصور بستانی

نماینده جامعه

8

دکتر حکیم عزیزی

پژوهشگر1

9

دکتر عبدالحسین میری

پژوهشگر2

10

جناب آقای محمودعنبری

کارشناس مسئول

11

سرکار خانم شهلا صحرایی

کارشناس کمیته

 

اعضای کمیته سازمانی 1

1

خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا

رییس

2

-

دبیر  و پژوهشگر 1

3

آقای علی مهروز

حقوقدان

4

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین باقری

روحانی

5

دکتر مهران حصارکی

متخصص اخلاق پزشکی

6

جناب آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

7

آقای محمد جواد منصور بستانی

نماینده جامعه

8

دکتر مصطفی حیدری مجد

پژوهشگر2

9

دکتر حکیم عزیزی

پژوهشگر3

10

جناب آقای محمودعنبری

کارشناس

 
 
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷