فلوچارت کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۲۶۳۳

فلو چارت فرآیند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی ارسالی در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زابل

AWT IMAGE

  • ارسال طرح های تحقیقاتی یا پایان نامه  دانشجویی از دانشکده ها به سازمان کمیته اخلاق دانشگاه
  • بررسی طرح های وصول شده توسط کارشناس کمیته اخلاق جهت تکمیل بودن مستندات
  •  ارجاع طرح جهت بررسی در کمیته اخلاق و پژوهش
  • درصورت تأیید و تصویب طرح در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ثبت طرح در صورت جلسه و اختصاص کد اخلاق        
  • مکاتبه با مجری طرح و اعلام کد ثبت و مصوبه کمیته اخلاق
  • درصورت نیاز به انجام اصلاحات مکاتبه واحد مربوطه و مجری جهت انجام اصلاحات
آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۳۹۵