فرم ها و فایل های مورد نیاز

تعداد بازدید:۵۱۱۲

 

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش PDF DOC
فرم تقاضای حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی ZIP DOC
دستور العمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقات ZIP DOC
دستورالعمل پرداخت حق التشویق به مقالات ZIP DOC
نحوه محاسبه هزینه های پرسنلی طرح تحقیقاتی ZIP DOC
انتخاب بهترین محقق(کارمند) ZIP DOC
انتخاب بهترین محقق(هیأت علمی) ZIP DOC
فرم سابقه تحصیلی ‏cv ZIP DOC
نمودار زمان بندی اجرای طرح ZIP DOC
پروپوزال جدید ZIP DOC
اولویتهای تحقیق ZIP DOC
فرم خام پروپوزال دانشجویی ZIP DOC
جدول متغیرها ZIP DOC
وسائل مصرفی ZIP DOC
وسائل غیرمصرفی ZIP DOC
قرارداد پژوهشی ZIP PDF
فرم شماره یک کتاب ZIP DOC
فرم شماره دو کتاب ZIP DOC
آیین نامه چاپ کتاب ZIP PDF
پرسشنامه ارزیابی درخواست ترجمه کتاب ZIP DOC
چارت فرآیند تالیف کتاب ZIP DOC
پرسشنامه ارزیابی کتب تالیفی ZIP DOC
اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان ZIP DOC

 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۸