بیانیه ماموریت معاونت

تعداد بازدید:۲۷۶۱

بیانیه مأموریت معاونت تحقیقات و فناوری

این معاونت برای نیل به اهداف خود با طراحی و ایجاد تشکیلاتی منسجم و تهیه سازو کار مناسب، ماموریتهای زیر را دنبال می نماید:

 • حمایت از انجام انواع طرحهای پژوهشی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه سلامت( بهداشت و درمان)
 • کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب، مقالات و مجلات علمی
 • تامین منابع علمی و اطلاع رسانی به روز
 • توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاههای لازم
 • ایجاد مراکز، آزمایشگاهها و پایگاههای تحقیقاتی در زمینه های خاص جهت گسترش پژوهش
 • ایجاد و تسهیل استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنگره های کشوری و بین المللی
 • جذب و تامین اعتبارات لازم برای طرح های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی
 • نظارت و ارزشیابی کلیه امور پژوهشی دانشگاه، اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و دانشجویان

بیانیه دورنمای معاونت تحقیقات و فناوری

در بین دانشگاههای تیپ 3 جایگاه مناسب داشته و جزو رتبه اول تا سوم در بین دانشگاههای همتراز قرار داشته باشد.

بیانیه ارزش‌های معاونت تحقیقات و فناوری

منطبق با ارزشهای اصول حاکم بر وزارت متبوع و دانشگاههای علوم پزشکی از جمله این دانشگاه، در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری - مدیریت امور پژوهشی موارد زیر به عنوان ارزش و اصل مورد نظر می باشد:

 • اهمیت و اولویت پژوهش به عنوان اصلی ترین راه پیشرفت جامعه و کشور و تولید علم
 • اولویت پژوهشهای بنیادی و کاربردی
 • اهمیت و اولویت ایجاد بستر مناسب برای پژوهش
 • ترویج و توسعه و ارتقاء پژوهش در کل جامعه و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف
 • لزوم ارتباط و همکاری درون بخشی و برون بخشی در زمینه پژوهش
 • استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه های اجرایی و عملی
 • حمایت همه جانبه از پژوهش و پژوهشگران
 •  

نقاط قوت معاونت تحقیقات و فناوری

مهمترین نقاط قوت معاونت عبارتند از:

 1. وجود منابع علمی نسبتا کافی در کتابخانه مرکزی و قابلیت نسبی دسترسی به منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیک
 2. چاپ مجله علمی پژوهشی به روز در دانشگاه
 3. برگزاری کارگاههای مختلف پژوهشی برای اعضاء هیات علمی و کارکنان و دانشجویان
 4. وجود اینترنت و Home page فعال در دانشگاه با پوشش کامل شبکه ها ، معاونت ها، دانشکده ها و بیمارستانها
 5. وجود کمیته تحقیقات دانشجویی فعال
 6. چاپ مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر توسط اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه
 7. وجود مرکز تحقیقاتی مصوب گیاهان دارویی
 8. پرداخت حق تشویقی به مقالات چاپ شده

نقاط ضعف معاونت تحقیقات و فناوری

مهمترین نقاط ضعف دانشگاه عبارتند از:

 1. منابع مالی محدود دانشگاه در تأمین نیازهای پژوهشی
 2. نداشتن دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رقابتی در عرصه بین‌المللی
 3. عدم فرصت‌های مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی
 4. تجاری سازی نشدن نتایج پژوهشها
 5. پایین بودن انگیزه محققین به علت کم بودن هزینه طرحها
 6. کمبود امکانات و تسهیلات تحقیقاتی در دانشگاه
 7. کمبود نیروی انسانی لازم در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
 8. طولانی بودن روند تصویب طرحهای تحقیقاتی
 9. عدم اجرای طرحها در زمان تعیین شده


فرصت های موجود برای معاونت تحقیقات و فناوری

مهمترین فرصتهای موجود برای معاونت عبارتند از:

 1. وجود اعضای هیات علمی جوان و علاقه مند به پژوهش در دانشگاه
 2. علاقه مندی کارکنان و کارشناسان دانشگاه به پژوهش
 3. وجود فضای فیزیکی و آزمایشگاههای مناسب برای انجام تحقیقات در برخی از زمینه ها
 4. وجود دانشجویان بومی متعدد علاقه مند به تحقیق
 5. توجه و حمایت مسئولین دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی
 6. امکان استفاده از محققین خارج از دانشگاه جهت اجرای پژوهش
 7. امکان برقراری ارتباط  پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور
 8. حمایت مادی و معنوی وزارت بهداشت از طرحهای پژوهشی مناسب
 9. وجود نیروی کار آموزش دیده و تحصیل کرده در سطح جامعه
 10. فراوانی گروه سنی متقاضی آموزش عالی 18 تا 30 سال

تهدیدهای پیش روی معاونت تحقیقات و فناوری

مهمترین تهدیدهای پیش روی معاونت تحقیقات و فناوری عبارتند از:

 1. فعال نبودن برخی از اعضاء هیات علمی در زمینه پژوهش
 2. ضعف نظام مالی برای پرداخت براساس لیاقتها و استعدادها
 3. پایین بودن حق الزحمه و هزینه طرح های تحقیقاتی
 4. کمبود امکانات و تسهیلات تحقیقاتی در استان
 5. شرایط نامناسب محلی برای برگزاری سمینارها ، کنگره ها و کارگاهها
 6. پایین بودن سرعت اینترنت
 7. نبود دوره های تحصیلی تکمیلی در دانشگاه و در نتیجه نداشتن پایان نامه های تحقیق قوی
 8. نبود مراکز تحقیقاتی مصوب به صورت فعال در رشته های مختلف
 9. درگیر بودن مسئولین و اعضای هیات علمی بالینی در امور غیر پژوهشی
 10. کاهش تمایل اساتید برتر برای حضور در مناطق محروم

با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف کلان و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسالت ، ماموریت و سیاستهای پژوهشی این دانشگاه ، می توان مهمترین استراتژیهای معاونت تحقیقات و فناوری- مدیریت امور پژوهشی را تا سال 1398 به ترتیب زیر بر شمرد:
S1:
تغییر ساز و کار تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی به منظور اصلاح ساختار موجود
S2: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و محققین بومی در تولید علم و انتشارات علمی
S3: نهادینه کردن پژوهش با توجه به ماهیت  پژوهش در علوم پزشکی در رشته های مختلف علوم پایه و بالینی
S4: اصلاح و تکامل فن آوریهای اطلاع رسانی علمی متناسب با نیاز روز
S5: برگزاری همایش های علمی منطقه ای و سراسری به منظور ایجاد تحرک در منطقه
S6: تامین امکانات تحقیقاتی مناسب برای انجام انواع پژوهشهای بنیادی و کاربردی در علوم پایه و بالینی
S7: توانمندسازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود

اولویتهای استراتژیک
1- افزایش تعداد طرحهای تحقیقی(مخصوصا پژوهشهای بنیادی و کاربردی)
2-
افزایش تعداد مقالات
3- ایجاد ارتباط بین پژوهش و صنعت
4- فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در کارهای پژوهشی
5- فراهم کردن بستر مناسب برای انجام کارهای پژوهشی (دسترسی به منابع، تسهیل روند انجام طرحهای تحقیقی، پرداخت حق تشویقی مقالات و...)
6-
ارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه و امتیاز مربوطه در رتبه بندی

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵