معرفی مدیر پژوهش

تعداد بازدید:۲۹۰۶
معرفی مدیر پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس علی منصوری - عضو هیئت علمی دانشگاه

 

سوابق اجرایی:

  • مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامائی
  • مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامائی
  • مسئول فرهنگی دانشگاه
  • مدیر امور دانشجویی دانشگاه

 

همراه : 09155443497

تلفن : 05432230768

ایمیل : a_mansoori@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹