اطـــلاعــات بیـــــشتر...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

اطـلاعیـه :

قابل توجه کاربران گرامی وبسایت نشریه بین المللی علوم پایه در پزشکی دانشگاه(ijbsm)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

دریافت فایـل ضبط شده کارگاه آموزش نمایه‌سازی مجلات در Scopus

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

قابل توجه شــرکت کنندگان محترم شرکت کننده در وبیـنار روز چهارشنبه مورخ1400/08/18، همه ی گواهی های صـادر شـده بــارگــزاری شـده اسـت...یادآوری می شـودکه:جهت دانلود گواهی برروی لینک( دریــافت گواهی)،کلیک کرده و با وارد نمودن کد پیگیری دریافتی درموقع ثبت نام،نسبت به دانلود گواهی صادر شده اقدام نمایید .

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

قابل توجه دانشجویان عزیــز دانشــگاه:

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

فــرم ثبت اطلاعات مقاله بدست آمده از طرح تحقیقاتی

^^اطلاعیـــه^^

قابل توجه همه ی اعضای محترم هیأت علمی:

به منظور استفاده از فرصتی که قانون بودجه سال ۹۸تا پایان سال جاری در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری قرار داده است ، خواهشمند است تمامی اعضای محترم هیأت علمی، با مراجعه به سامانه "ساتع" و انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت های شرکت ها، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، پیشنهاد خود را در این سامانه ثبت نمایند تا پس از بررسی های لازم اقدامات لازم به منظور عقد قرارداد صورت پذیرد...

اطلاعات بیشتر...

....................................................................................................................

فراخوان:

....................................................................................................................

....................................................................................................................