معرفی مسئول واحد پژوهش

تعداد بازدید:۳۴۳۲

 

محمود عنبری
کارشناس مسئول واحد پژوهش

آدرس : زابل ، خیابان شهید رجایی معاونت تحقیقات و فناوری ، طبقه اول

تلفن: 2230770-0542

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۵