اخبار معاونت

برگزاری جلسه هیئت تحریریه مجله بین المللی علوم پایه در پزشکی دانشگاه(IJBSM ) در روز چهارشنبه هشتم دیماه گالری

جلسه هیئت تحریریه مجله بین المللی علوم پایه در پزشکی دانشگاه(IJBSM ) همزمان با حضوراعضاء محترم هیئت تحریریه مجله در وبینــار آموزش نمایه‌سازی مجلات در Scopus؛ در محل دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه برگزار شد...

ادامه مطلب

بیست و نهمین و ســی اُمیــن،جشــنواره انتخــاب دانـشجوی نمـونه،در دهه سوم آذرماه سال۱۴۰۰ آغــاز خـواهــد شــد.

دانشجویان عزیز: الف):قبل از اقدام به ثبت نام، لطفا آیین نامه جشنــواره را به دقت مطالعه نمایند. ب):ضـرورت دارد پس از کسب راهنــمایی های تکمیــلی از طریق معاونت محترم پژوهشـی دانشـکده خود،نسبت به طی مراحل بعدی اقدام نمـایید...

ادامه مطلب