رصــد مجـــلات (Journal Watch) و گزاره برگ ...شماره های: ۱۷، ۱۸، ۱۹

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۳:۲۰ کد : ۳۸۳۱ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۱۱

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پـزشکی

  • رصــد مجــــلات کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 و کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-19:

هفته اول(Journal Watch1)

هفته دوم(Journal Watch2 )

هفته سوم(Journal Watch3)                                                                   

هفته چهارم(Journal Watch4)

هفته پنجم(Journal Watch5)

 

 

 

  • گــــــزاره بـــــــــرگ هــــا:

              شماره 17،دهم فروردین 1400

              شماره 18،یازدهم فروردین 1400

              شماره 19، دوازدهم فروردین1400

 

 


نظر شما :