...در ادامه ی برگزاری سلسله جلسات اولین مدرسه توانمنـد سازی پژوهشی

۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۴ کد : ۳۸۴۰ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۵۳
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با همکاری دانشکده بهداشت و مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی زابل،برگزار کرد...

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با همکاری دانشکده بهداشت و همچنین مرکز مطالعات دانشگاه ، در ادامه ی سلسله جلسات از اولین  مدرسه توانمــنــــدســـازی پژوهشی در سال 1400، را در سه روز و با موضوع:

فـن بیــان و سخنــرانـی

                                          با تدریس خانم طاهره شریفی(دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران)üبرگزار کــرد...


                     

                 

  جهت استفـاده از جلسات ضبط شده،برروی گـزینه های دانلود، کلیــک کنید...

  شنبه: بیست وهشتم فروردین  سال1400(بـرگزار شـده/دانلــود)

 چهارشنبه: یکم اردیبهشت سال1400(بـرگزار شـده/دانلـود)  

  شنبه: چهارم اردیبهشت سال1400(بـرگزار شـده/دانلـود) 

 

 

 

         

                                       


نظر شما :