جلسه ی استقرار و ارتقا‌ء ترجمان دانش در سطح دانشگاه علوم پزشکی زابل

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۵ کد : ۳۸۶۶ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۱۱۱
با توجه به رویکرد جدید وزارت بهداشت در رتبه بندی دانشگاهها بر اساس شاخصه های knowledge translation و تأکید ویژه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بر اطلاق و اجرای این امر ، جلسه ی استقرار و ارتقا‌ء ترجمان دانش در سطح دانشگاه علوم پزشکی زابل، برگزار شد...

 این جلسه که در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سالجاری در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری و  به ریاست سرکار خانم دکتر رضــایی کیخــایی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، برگزار گردید؛ که مهمترین موضوعات و موارد مطرح شده در  این جلسه عبارت بودند از:

1-تعیین اعضای کمیته علمی کارگروه ترجمان دانش.

2- ارتقاء انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.

3-توسعه ارتباط فعالیت های دانشگاه با ارگان ها و مراکز علمی و اجرایی.

4-حمایت ویژه از تحقیقات کاربردی و فناورانه.

5- تدوین فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی مبتنی بر ترجمان دانش.

6- تعیین شاخص های ارزیابی طرح های ترجمان دانش برای دریافت گرنت.

7- تدوین دستورالعمل استخراج پیام پژوهشی برای درج در پایان نامه ها .

 8- تدوین شیوه نامه استقرار فرایند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه.

-لازم به یادآوری است که ویژگی های اصلی مفهوم ترجمان دانش شامل: تأکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل، مشارکت مداوم تولید کنندگان و کاربران دانش و در نهایت تعاملی بودن دانسته می شود.

بر اساس یافته ها، ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی همچون ارتقاء سطح سلامت جامعه، ارائه مؤثرتر خدمات سلامت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت نظام مراقبت سلامت را به دنبال خواهد داشت .

پر کردن شکاف میان پژوهش و عمل در حوزه سلامت، اعم از ارائه مراقبت های بالینی مناسب تر توسط خدمات دهندگان و یا تصمیم گیری و سیاست گذاری در نظام سلامت، مستلزم پیوند دادن پژوهش، عمل و هرچه نزدیک تر نمودن دنیای پژوهشگران و تصمیم گیران به یکدیگر است.


نظر شما :