دریافت گواهینامه های صادر شده شرکت کنندگان در وبینارهـای آموزشـی برگزارشده

۰۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۹ کد : ۴۰۰۰ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۵۷۶

کارگاه مجازی H S E به مدت 8 ساعت در تاریخ:99/11/19

1-حسینعلی  محمدی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی اصول پروپوزال نویسی به مدت 8ساعت در تاریخ:99/12/16

1- سپیده درخشانی

2-کوثر رضوان دوست

3-هانیه محمدی

4-فائزه کاوسی

5-سمیه حمیدی

6-مهنازشبـانی

7-غلامرضا باقری

8-آرمین جهانی

9-فائزه رسولخانی

10-امین شهرکی

11-خدیجه سراوانی

12-یگانه نوری

13-مطهره ستوده

14-ندا جلیلی

15-مینا غفرانی نژاد

16-سعیده جعفری

17-ملیکا کاظمی

18-عاطفه لشکرانی فشانی

19-زهرا کیخا

20-فاطمه بولاغ

21-عطیه علاقه بند

22-مصطفی نوروز زاده

23-فاطمه محمدی

24-افرا غلامی

25-فاطمه جمالی

26-زهرا بهادرنیا

27-علیرضا صبوری

29-محدثه کول

30-سمیه حیدری

31-مریم بلارن

32-شعله پناهی

33-سحر سلطان زاده

34-تارا دهباشی

35-فاطمه دهقان پور

36-علی میری

37-فهیمه میری

38-حسنیه سجادی

39-رویا فتح الله پور

40-مهرناز آهی

41- فاطمه رییسی پور

42-سمیه محمدیاری

43-محمد احمدی

44-سید علی میری

45-ریحانه صادقیان

46-حدیثه شهرکی

47-حجت آقایی

48-فائزه احمدی

49-حمیرا رجبی

50-نرگس نظری

51-مائده علی نژاد

52-کوثر حسینی

53-حمید نامور

54-فاطمه ملایی

55-عبدالواحد نصرالهی

56-یاسر شهنوازی

57-دادخدا صوفی

58-سمیرا سراوانی راد

59-پروانه حسینی

60-محمد امین حیدری

61-سمانه اسدی

62-مریم ارژنگ بیات

63-ریحانه کریم پور

64-طیبه ساری

65-سارا علی احمد

66-ساجده نیکرو

67-نجمه ملاشاهی

68-سارا دانشمند

69- فاطمه محمودی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی استراتژی ها و مهارتهای تدریس، از تئوری تا عمل ،به مدت 4 ساعت در تاریخ:99/12/19

1-مهدی حقیقی

2-محمدرضا رضایی کهخا

3-علیرضا خمر

4-حمید واعظ

5-مهین نادری فر

6-الهام شهرکی مقدم

7- نجمه ملاشاهی

8-امین صفا

9-بهمن فولادی

10-جعفر شهرکی

11-حکیم عزیزی

12-ساناز نهبندانی

13-عبدالغنی عبداللهی محمد

14-علی بزی

15-علیرضا رضایی فر

16-غلامرضا ابراهیم زاده

17-کلثوم رضایی کهخا

18-مریم بلارن

19-مهین بدخش

20-سارا علی احمد

21-فائزه رسولخانی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی ورد پیشرفته به مدت 2 ساعت در تاریخ:99/12/20

1-مائده علی نژاد

2-سحر سلطان زاده

3-محدثه تاجی

4-کوثر خسروی

5-عاطفه لشکری

6-تارا دهباشی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-آشنایی با منابع اطلاعات بالینی و علم سنجی به مدت 2ساعت در تاریخ:99/12/23

1-محمود هاشمزایی

2-دادخدا صوفی

3-حکیم عزیزی

4- حمید واعظ

5-محمدحسن محمدی

6-مریم بلارن

7-الهام شهرکی

8-مهین نادری فر

9-سارا دانشمند

10-حلیمه عالی

11-ام البنین سرگزی اول

12-علی خسروی بنجار

13-زهره محمودی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی مقاله نویسی به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/01/21

1-زهرا کیخا

2-مائده علی نژاد

3-مینا غفرانی نژاد

4-تارا دهباشی

5-الهام میربلوکی

6-الهه علیزاده

7-آرمان مرادی

8-بهاره میرشکاری

9-پدرام زهرایی

10-تارا دهباشی

11-حانیه محمدی

12-حسنیه سجادی

13-حلیمه عالی

14-حمیده اربابی

15-خیرالنساء سرگزی

16-رسول گندمکار

17-رضا ساده

18-ریحانه سراوانی

19-ریحانه صادقیان

20-زهرا شهرکی

21-زهرا ملکی

22-زهره سلیمانی

23-ساجده نیکرو

24-ساحل یاری سرحدی

25-سارا علی احمد

26-سحر سلطان زاده

27-سعیده جعفری

28-سعیده سنچولی

29-سمانه اسدی

30-سمیه سنچولی

31-سیدعلی میری

32-سیدکاظم عبقری

33-شعله پناهی

34-عاطفه لشکری فشانی

35-عبدالواحد نصرالهی

36-علی پارسایی

37-فاطمه بولاغ

38-فاطمه پودینه

39-فاطمه شکیب زاده

40-فاطمه محمدی

41-فاطمه مومن کیخا

42-فائزه احمدی

43-فائزه داوودی

44-فائزه رسولخانی

45-فائزه میناطور

46-کوثر خسروی

47-لیلا صحرائیان

48-مائده علی نژاد

49-محبوبه نظری

50-محمدحسن امیری مقدم

51-محمدعلی خمر

52-مریم بایرامی

53-مریم بلارن

54-موهبت والی

55-مهرناز آهنی

56-مهلا میش مست

57-مهلا شبانی بورنگ

58-مینا غفرانی نژاد

59-نجمه ملاشاهی

60-نداجلیلی

61-نرگس کشت کار

62-وجیهه بزی مقدم

63-هوشمند مطلق

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجـازی فن بیان و سخنرانی،به مدت24 ساعت در تاریخهای :1400/01/28، 1400/02/01، 1400/02/04

1-ساجده نیـکرو

2-سیاوش کریمی

3-فاطمه محمدی

4-تارا دهباشی

5-نجمه ملاشاهی

6-سارا علی احمد

7-سعیده جعفری

8-فائزه رسولخانی

----------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجـازی چگونه برای متن پایان نامه، استایل،فهرست مطالب و شماره صفحه را بطور خودکار تنظیم کنیم؟/به مدت 8ساعت در تاریخ 1400/02/06

1-فاطمه محمدی

2-یاسر شهنوازی

3-حلیمه عالی

4-مصطفی نورزاده

5-مرضیه آیسته

6-خدیجه سراوانی

7-مهرانگیز غفاری

8-پویا استادرحیمی

9-سعیده جعفری

10-ریحانه افضلی

11-مجتبی احمدی نژاد

12-سارا نیک آبادی

13-آرمان مرادی

14-فاطمه بولاغ

15-حمیرا رجبی

16-نرگس نظری

17-شهلا سلیمانی

18-ندا جلیلی

19-نرگس کشتکار

20-مریم بایرامی

21-ساحل یاری سرحدی

22-زهرا کیخا

23-حسینعلی محمدی

24-محمدعلی خمر

25-مینا غفرانی نژاد

26-عاطفه لشکری فشانی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی نرم افزار پریزی ،به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/02/07

1-فاطمه محمدی

2-محدثه تاجی

3-کوثر خسروی

4-عاطفه لشکری

5-تارا دهباشی

6-سارا علی احمد

7- سعیده جعفری

8-فائزه رسولخانی

9-نرگس کشتکار

---------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجـازی تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن،به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/02/08

1-حمیده اربابی

2-حمیرا رجبی

3-ساحل یاری سرحدی

4-سارا علی احمد

5-سعیده جعفری

6-فاطمه محمدی

7-فائزه رسولخانی

8-مهدیه سمیعی

9-ندا جلیلی

10-نرگس نظری

11-زهرا کیخا

12-محمدعلی خمر

13- سحر سلطان زاده

14-کوثر خسروی

15-عاطفه لشکری فشانی

16-نرگس کشتکار

17-سعیده سنچولی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی نرم افزارEnd Note به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/02/14

1-آمنه پیشخدم

2-تارا دهباشی

3-حدیثه شهرکی

4-حلیمه عالی

5-حمیده اربابی

6-ریحانه صادقیان

7-زهرا بهادرنیا

8-زهرا شهرکی

9-زهرا کیخا

10-سارا دانشمند

11-ساره نیک آبادی

12-سعیده سنچولی

13-سمیه حیدری

14-سمیه سامانی

15-شهلا سلیمانی

16-عاطفه لشکری فشانی

17-فاطمه پودینه

18-فاطمه شکیب زاده

19-فائزه رسولخانی

20-فرخنده جمشیدی

21-کوثر خسروی

22-لیلا صحرائیان

23-محدثه تاجی

24-محمدعلی خمر

25-مریم بایرامی

26-معصومه آیسته

27-معصومه سارانی

28-معصومه نوروزی

29-مهدی مداحی

30-نجمه ملاشاهی

31-ندا جلیلی

32-نرگش کشتکار

33-نرگس نظری

34-یاسر شهنوازی

35-یاسمین قنبری

36-یگانه مسلمان

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی نرم افزار لیزرل به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/02/15

1-حسینعلی محمدی

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی مقاله نویسی به مدت 3 ساعت در تاریخ:1400/02/20

1-زهرا کیخا

3-ام البنین سرگزی اول

4- نرگس کشتکار

----------------------------------------------------------------------------------------------

-کارگاه مجازی کارآفرینی در حوزه سلامت ،به مدت 2 ساعت در تاریخ:1400/02/22

1- فاطمه محمدی

2- تارا دهباشی

3-فائزه رسولخانی

4-سارا علی احمد

5-ام البنین سرگزی اول

----------------------------------------------------------------------------------------------

 


نظر شما :