بیست و نهمین و ســی اُمیــن،جشــنواره انتخــاب دانـشجوی نمـونه،در دهه سوم آذرماه سال۱۴۰۰ آغــاز خـواهــد شــد.

(تلفــیق دو جشنـواره انتـخاب دانشــجوی سـالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)
۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱:۵۰ کد : ۴۴۳۰ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۴۵
دانشجویان عزیز: الف):قبل از اقدام به ثبت نام، لطفا آیین نامه جشنــواره را به دقت مطالعه نمایند. ب):ضـرورت دارد پس از کسب راهنــمایی های تکمیــلی از طریق معاونت محترم پژوهشـی دانشـکده خود،نسبت به طی مراحل بعدی اقدام نمـایید...

 واجدین شرایط، همـانند سالهای گذشته می توانند به آدرس سامانه جـشنواره(لینک پایین)، مــراجعـه کنند...

 نـکات ضـروری:

پس از اتمام فرایند داوری و انتخاب در سطح دانشگاه، از طریق دانشگاه نیـز تا بیست و پنجم دیماه سال جاری به معاونت فـرهنگی و دانشـجویی وزارتخانه،معرفی خواهـند شد؛

-به دلیل تلفــیق دو جشنـواره (انتـخاب دانشــجوی سـالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)بایکدیگر،موارد ذیل نیز به آیین نامه اضافه می شـود:

بند2-4 آیین نامه مصوب سال 1398:عدم احتساب یک نیمسال در سنوات تحصیلی دانشجو در صورت حذف ترم به دلیل ابتلای ایشان به بیماری کرونا

بند2-10 آیین نامه مصوب سال1398:دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال 98 دانش آموخته شده اند،با رعایت بند2-4 آیین نامه می توانند در جشنواره دانشجوی نمونه سال1400 شرکت نمایند.

بند2-11 آیین نامه مصوب سال1398:

-شرط سنی در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر41 سال می باشد،

-سه امتیاز به صورت افزوده به دانشجویی تعلق می گیرد که در زمینه کرونا فعالیت داوطلبانه داشته اند،

-تــذکر مهـم:موارد مطروحه بالا،استثنائاً در جشنواره سال1400 لحاظ گردیده و در جشنواره های سالهای آتـی إعـمال نخواهد شد.

 

آییـــن نامه جــشنواره دانــشجوی نمــونه

 

آدرس سامانه جشــنواره:https://nemooneh.behdasht.gov.ir          

 

 

 

 


نظر شما :