حوزه فعالیت کمیته تحقیقات

تعداد بازدید:۲۷۰۴

 

  • حوزه فعالیت:

           -  پذیرش و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی و پرداخت هزینه جهت انجام طرحهای تحقیقاتی دانشجویی.

         -    برگزاری همایشهای داخلی و منطقه ای کمیته تحقیقات کشوری.

         -   اعزام دانشجویان فعال به همایش های علمی داخل کشور (اعم از دانشجویی و سراسری).

          - اعلام برگزاری کنگره ها و سمینارهای دانشجویی به دانشکده ها.

            - همکاری با دانشجویان که در کنگره ها و سمینارها مقاله ارائه می دهند (از لحاظ پرداخت) هزینه برفت و برگشت و هزینه ثبت نام با ارائه مدارک مورد نیاز.

          -  برگزاری جلسات دانشجویی با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و نمایندگان دانشکده ها جهت رفع مشکلات موجود در دانشکده ها.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰