اساسنامه و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۲۷۲۰

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1385

- آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

- سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1386

- آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1388

- دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1390

- دفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1391
-
دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391) 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰